EN TJENESTE er en performance der bruger liturgien i en gudstjeneste som koreografisk model og er en filosofisk og eksistentiel komplicering af den kristne religiøsitet, med forelskelses-tilstanden som ligeværdigt tematisk spejl. Begge tilstande er karakteriseret af selv-overskridelse og omfattet med forskellige former for skam, og af diskontinuiteter i tid.

Polyfon prædiken: Sara Hamming, Agus Soewarta, Mads Ananda Lodahl
Kirketjener: Rasmus Jensen
Liturgiske objekter og tekstbillede: : Charlotte Bergmann Johansen

A SERVICE is a performance that uses the liturgy of a worship service as a choreographic model and is a philosophical and existential complication of the Christian faith,  with the state of falling in love as a thematic mirror. Both states are characterized by self-transgression and is subject to various forms of shame, and of discontinuities in time.

Polyfonic sermon: Sara Hamming, Agus Soewarta, Mads Ananda Lodahl
Verger: Rasmus Jensen
Liturgical objects and text-image: Charlotte Bergmann Johansen