…scroll down for English.

Performances 28. 29. 30. september og 3. 4. oktober ´23
Østre Kapel, Sydhavn Teater

EN TJENESTE er en performance der bruger liturgien i en kristen protestantisk gudstjeneste og de cirklende tidsligheder i dét at være religiøs og dét at være forelsket, som koreografiske modeller. Tilstande hvor én – måske – er ude af sig selv 💔

Forelskelsen er så vild, den føles evig og som om den aldrig kan slutte! I forelskelsen kan én på en måde føle et clash mellem to forskellige “teologier” eller meninger-med-livet der hver især er helt crazy at tænke over. Den ene er meningen med forelskelsen “What am I doing here?” og den anden er forløsningen fra forelskelsen “How do I get out of here?”.

Nogle af os – altså os der arbejder sammen om den-her performance – er religiøse, og nogle af os er forelskede. Vi spørger: Hvad er det for et kærlighedsbegreb som den protestantiske kristendom, som praktiseret i de situationer vi er vokset op i, har møbleret os med? Vi vil iscenesætte og iklæde os inventaret; skuffelserne og dét at komme ud af skabet.

EN TJENESTE er en performance, fordi vi, der arbejder sammen, bruger processen til at udforske tilstande vi er i og har været i. Afhængighed blandt andre tilstande. Skam. Sorg. Eufori 💘

EN TJENESTE er et koreografisk, billedkunstnerisk og litterært projekt. Ligesom vi bruger liturgien, bruger vi også rummene i en kirke – sakristi, midtergang etc.- som afsæt for bevægelser og rituelle på- og afklædninger. Centralt i iscenesættelsen står en polyfon prædiken hvor vi spejler os selv og vores forelskelser i de roller vi selv har spillet og i bibelske figurer, blandt andet; den panseksuelle, bruden, brudgommen, den forsmåede, den flygtige, den der kan ejes af alle og ingen.

Publikum deltager i liturgiens ritualer og får mulighed for at føle og tolke på tegn, der måske måske ikke betyder noget. Ligesom i 10 signs they are into you hvis jer, der læser dette, nogensinde har prøvet at søge på det online?! OMG! Og på den måde, lader vi dem, vi har været forelsket i, gøre os og publikum en tjeneste.

Tak for det!

Med: Agus Djaja Soewarta, Anja Jacobsen, Charlotte Bergmann Johansen, Sara Hamming, Susana Nunes m.fl.

Støttet af Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg og Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg

En Tjeneste / A Service Moribund Performance

Performances 28. 29. 30. september og 3. 4. oktober ´23
Østre Kapel, Sydhavn Teater

A SERVICE is a performance that uses the liturgy of a Christian protestant service and the circular temporalities of being religious and being in love as choreographic models. Conditions where one – perhaps – is beside oneself 💔

Being in love is so wild, it feels eternal, like it can never end! When in love, one can, in a way, feel a clash between two different “theologies” or meanings-of-life, each of which is quite crazy to think about. One is the meaning of falling in love “What am I doing here?” and the other is the falling out of love “How do I get out of here?”

Some of us – that is, those of us who work together on this performance – are religious, and some of us are in love. We ask: Which idea of love is it that Protestant Christianity, practiced in the situations we grew up in, has furnished us with? We will stage and dress the inventories; the disappointments and coming out of the closets.

A SERVICE is a performance because we, who work together, use the process to explore states we are in and have been in. Addiction among other states. Shame. Grief. Euphoria 💘

A SERVICE is a choreographic, visual artistic and literary project. Just as we use the liturgy, we also use the rooms in a church – sacristy, aisle etc. – as a starting point for movements and ritual dressings and undressings. Central to the staging is a polyphonic sermon where we reflect ourselves and our infatuations in the roles we ourselves have played and in biblical figures, among other things; the pansexual, the bride, the groom, the scorned, the volatile, the one who can be owned by everyone and no one.

The audience participates in the rituals of the liturgy and is given the opportunity to feel and interpret signs that may or may not mean anything. As in “10 signs they are into you” if you, who are reading this, have ever tried to look that up online?! OMG! And in that way, we let those we’ve been in love with do us, and the audience, a service.

Thank you!

With: Agus Djaja Soewarta, Anja Jacobsen, Charlotte Bergmann Johansen, Sara Hamming, Susana Nunes a.o.

Supported by the Danish Arts Foundation.

Hvordan skal det-her gå? Jeg er så skamfuld over at føle sammenhængene mellem forelskelse og afhængighed. Men der må være andet mellem os end mønstre og mono-forcer. How is this gonna go? I´m so shameful to feel the links between being in love and being addicted. There got to be something else between us than patterns and mono-forces.

Her vil vi vise kalenderen for de fem performances, fx hvem der drikker sig fuld på hvilken dag.

Here we will show the calendar for the five performances, who is getting drunk on which date etc.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

EN TJENESTE er en performance der bruger liturgien i en kristen gudstjeneste og de cirklende tidsligheder i dét at være religiøs og dét at være forelsket, som koreografiske modeller. Tilstande hvor én – måske – er ude af sig selv.

Forelskelsen er så vild, den føles evig og som om den aldrig kan slutte! I forelskelsen kan én på en måde føle et clash mellem to forskellige “teologier” eller meninger-med-livet der hver især er helt crazy at tænke over. Den ene er meningen med forelskelsen “What am I doing here?” og den anden er forløsningen fra forelskelsen “How do I get out of here?”.

Nogle af os – altså os der arbejder sammen om den-her performance – er religiøse, og nogle af os er forelskede. Vi spørger: Hvad er det for et kærlighedsbegreb som den protestantiske kristendom, som praktiseret i de situationer vi er vokset op i, har møbleret os med? Vi vil iscenesætte og iklæde os inventaret; skuffelserne og dét at komme ud af skabet.

EN TJENESTE er en performance, fordi vi, der arbejder sammen, bruger processen til at udforske tilstande vi er i og har været i. Afhængighed blandt andre tilstande. Skam. Sorg. Eufori.

EN TJENESTE er et koreografisk, billedkunstnerisk og litterært projekt. Ligesom vi bruger liturgien, bruger vi også rummene i en kirke – sakristi, midtergang etc.- som afsæt for bevægelser og rituelle på- og afklædninger. Centralt i iscenesættelsen står en polyfon prædiken hvor vi spejler os selv og vores forelskelser i de roller vi selv har spillet og i bibelske figurer, blandt andet; den panseksuelle, bruden, brudgommen, den forsmåede, den flygtige, den der kan ejes af alle og ingen.

Publikum deltager i liturgiens ritualer og får mulighed for at føle og tolke på tegn, der måske måske ikke betyder noget. Ligesom i 10 signs they are into you hvis jer, der læser dette, nogensinde har prøvet at søge på det online?! OMG! Og på den måde, lader vi dem, vi har været forelsket i, gøre os og publikum en tjeneste.

Tak for det!

Med: Agus Djaja Soewarta, Anja Jacobsen, Charlotte Bergmann Johansen, Sara Hamming, Susana Nunes m.fl.

Støttet af Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg og Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg

A SERVICE is a performance that uses the liturgy of a Christian service and the circular temporalities of being religious and being in love as choreographic models. Conditions where one – perhaps – is beside oneself.

Being in love is so wild, it feels eternal, like it can never end! When in love, one can, in a way, feel a clash between two different “theologies” or meanings-of-life, each of which is quite crazy to think about. One is the meaning of falling in love “What am I doing here?” and the other is the falling out of love “How do I get out of here?”

Some of us – that is, those of us who work together on this performance – are religious, and some of us are in love. We ask: Which idea of love is it that Protestant Christianity, practiced in the situations we grew up in, has furnished us with? We will stage and dress the inventories; the disappointments and coming out of the closets.

A SERVICE is a performance because we, who work together, use the process to explore states we are in and have been in. Addiction among other states. Shame. Grief. Euphoria.

A SERVICE is a choreographic, visual artistic and literary project. Just as we use the liturgy, we also use the rooms in a church – sacristy, aisle etc. – as a starting point for movements and ritual dressings and undressings. Central to the staging is a polyphonic sermon where we reflect ourselves and our infatuations in the roles we ourselves have played and in biblical figures, among other things; the pansexual, the bride, the groom, the scorned, the volatile, the one who can be owned by everyone and no one.

The audience participates in the rituals of the liturgy and is given the opportunity to feel and interpret signs that may or may not mean anything. As in “10 signs they are into you” if you, who are reading this, have ever tried to look that up online?! OMG! And in that way, we let those we’ve been in love with do us, and the audience, a service.

Thank you!

With: Agus Djaja Soewarta, Anja Jacobsen, Charlotte Bergmann Johansen, Sara Hamming, Susana Nunes a.o.

Supported by the Danish Arts Foundation.

Billetlink kommer snart! / Ticket link soon up!