Performances rul ned/scroll down

BLOODY MARY SERIES

– en serie af performances om kreativ anakronisme og om hvordan man selv bygger den historiske krop!

– a performance series on subversive creative anachronism and how to build the historical body yourself!

WHOLE BODY TREATMENT SERIEN

Whole Body Treatment er en fortløbende kritisk undersøgelse siden 2010, af det intime forestillingsformat– teater på kroppen; 1:1-formatet . Whole Body Treatment-serien beskæftiger sig fænomenologisk med terapi og beslægtede fænomener, fx teater og service.

Whole Body Treatment is a critical investigation – carried out since 2010, of the intimate 1-one-1 performance format– theater on the body. The Whole Body Treatment series deals phenomenologically with therapy and related subjects, fx theater and service.

PERFORMANCE LECTURES

Arbejdet med Whole Body Treatment-serien inkluderer også performance lectures som Laura Luise Schultz beskriver som” både et scenisk og et litterært værk; både en forestilling og en tekst; en refleksion over en scenekunstnerisk praksis og et konkret scenekunstnerisk projekt. Hammings performance essay befinder sig dermed på kanten mellem forskellige former for tænkning: kunst, forskning, research og formidling.

The Whole Body Treatment-series includes performance lectures that theater and performance scholar Laura Luise Schultz describe as” both a scenic and a literary piece; both a performance and a text; both reflecting a performance practice and a concrete performance. Hamming´s performance essay is situated at the edge of different forms of thinking: art, research and communication of research.

A lecture about the 1:1 performance Choreography on the Face . The lecture elaborates and continue the performance’s study of the virtuality of the face with a larger audience group.

ANDRE/OTHER SHOWS

Samarbejder/Collaborations etc.

OUM – a performance about the great singer Oum Kulthoum, a collaboration between Anja Jacobsen and Sara Hamming

Folk & Fæ / All Creatures Great and Small– a performance symposium about the intertwined lifes of people and animals, a collaboration between Camilla Graff Junior and Sara Hamming.

Wæflian Auld Stories – a meditation on the con rhythm.  Starring The Steve Kelly. Directed by Sara Hamming.

Lænke (Chain) a social experiment in a 2-room flat, collaboration between Vera Maeder, Kristofer Krarup and Sara Hamming

Sociale skulpturer – a performance about Astrid Noacks sculptural motives, in the artist studio at Rådmandsgade 34 in Nørrebro, Copenhagen.