Sociale Skulpturer er en performance om billedhuggeren Astrid Noack (1888 – 1954) i det atelier i som hun arbejdede og boede i fra 1936 til 1950.  Astrid Noack modellerede mennesker, børn og voksne. Performancen er en  indlevelse i hvordan Astrid Noack nærmede sig sine motiver og i hvordan hun skabte bevægelse og rytme i sine skulpturer. Astrid Noacks skulpturer blev skabt af utallige små bevægelser i justeringen af formen og performancens dramaturgi er inspireret af denne proces.

Social Sculptures is a performance about the sculptor Astrid Noack (1888 – 1954) in the studio that she worked and lived in form 1936 to 1950. Astrid Noack modeled people, children and adults. The performance is an insight into how Astrid Noack approached her motifs and how she created movement and rhythm in her sculptures. Astrid Noack’s sculptures were created by countless small movements in the alignment of the form and the dramaturgy of the performance is inspired by this process.

Af: Sara Hamming
Med: Thomas Arnils, Jytte Kjøbek,  Michael Stoffer Christensen, Valdemar Smidt Hansen, Karen Zahle

I Astrid Noacks Atelier, Rådmandsgade 34, København.

Støttet af Kunststyrelsen (Statens Kunstfond) & Nørrebro Lokaludvalg.