Choreography on the Face er en en-til-en forestilling – et mikroformat på publikums og performerens ansigter
I en tid hvor ansigtet er konstant genkendt i digitale teknologier, går Choreography on the Face meget tæt på, og behandler ansigtet som et spejl….og som et landskab, som en afgrund, som en katalysator og et forsvindingspunkt, som et kort, som en intimitet, som en virtualitet, som den anden og som et gemmested…. Choreo-graphy betyder at “skrive et sted”, forestillingen skriver et sted til at gemme sig i og tænke i. På interfacet – rummet mellem performerens ansigt og publikums ansigt.

Choreography on the Face er inspireret af ansigtsgenkendelses-teknologien som konverterer billede til ord: Der er en leg med tale/stilhed og synlighed/usynlighed: Publikum instrueres af performeren til at åbne og lukke øjnene – blikket koreograferes. Der er en voice-over i rummet som har magt til at “farve” atmosfæren og publikums tanker med ord: stemmen leger med metaforer, med opfattelsen af selv; taler hun til mig? Taler hun om mig? Kan hun genkende mig?

Choreography on the Face eksperimenterer med nye opfattelser af dimensioner og størrelsesforhold i den digital era: Er jeg alt – er jeg inventing? Er det dig eller mig? Er vi tæt på? Performerens ansigt hviler over publikums ansigt eller ligger tæt på, på gulvet. Der er en constant øjenkontakt når publikums øjne er åbne.

Choreography on the Face er en meget intens og meget intim performance, men via en subtil dramaturgisk opbygning af relationen mellem performer og publikum, skabes der en afslappet position for publikum som kan opleve sig selv some både subjekt og objekt og som både betragter og betragtet.

Aldersgruppe fra 15 år.
Forestillingssprog engelsk.

Research og udvikling samt produktion af forestillingen er støttet af Statens Kunstfond. Forestillingen er sidste stadie i Sara Hammings research i en-til-en-formatet, løbende siden 2009.

Koncept, koreografi og tekst: Sara Hamming
Performer: Sara Hamming
Lyddesign: Franco Ross Adams
Stemme: Lil Lacy
Kropsdramaturger: Ellesiv V Selseng, Alice Martucci og Stine Frandsen
Foto og trailer: Søren Meisner
Research og produktion af forestillingener støttet af Statens Kunstfond.

Choreography on the Face is a one-on-one performance – a micro format on the face of the audience – investigating the face recognition paradigm of our digital age.

In a time where the face is constantly recognized in digital technologies, Choreography on the Face gets very close and treats the face as a mirror…..and as a landscape, as an abyss, as a catalyst, as a vanishing point, as a map, as an intimacy, as a virtuality, as the other, as a hiding place…Choreo-graphy means to write a place, the performance writes a place to hide and think in. On the interface – the space between the face of the performer and the face of the audience.

Choreography on the Face is inspired by the technology of face recognition which converts image to data: There is a play with word/silence and image/not image: The audience is instructed by the performer to open and close her/his eyes – the gaze is choreographed: There is a voice-over in the room who has the power to “color” the atmosphere and the mind of the audience with words; playing with metaphors, with the view of the self; does she talk to me? Does she talk about me? Does she recognize me?

Choreography on the Face is playing with new senses of scale in the digital era. Am I everything – am I nothing? Is it you or me? Are we close? The face of the performer is resting right above the face of the audience or lying close beside them on the floor. There is a constant eye contact when the eyes of the audiences are open. The performer caresses the hair of the audience, covers the interface between them with her hair, covers the face of the audience with her hands….

Choreography on the Face is a very intense and very intimate performance, but due to a careful dramaturgical building of the relation with the audience, it manages to place the audience in a relaxed position where they can be both subject and object, both observer and observed. Offering the audience a performance which is very other .

Age: from 15.
Language: English