En Tjeneste /
A Service

En Tjeneste / A Service

💘

…scroll down for English.

Performances 28. 29. 30. september &
3. 4. oktober ´23
@Østre Kapel, Sydhavn Teater

💘

EN TJENESTE er en performance der lægger sig henover liturgien i det protestantiske tjeneste-ritual og bruger det som tekstlig og koreografisk model.

Ligesom én lægger sig henover den elskedes krop – eller henover mindet om den elskede skat, dig, som jeg var så euforisk forelsket i.

Ligesom én lægger sig ind under skam over at være ulykkelig forelsket.
Ligesom det er en triumf at være i en anden og cirkulær tid.

Ligesom vi – der performer i dette ritual sammen – udforsker vores følelser.
Præcis ligesom vi ikke er ens.

Ligesom vi har arvet en sørgelig og heteropatriarkalsk kærlighed
i dåbskjole, konfirmationskjole, brudekjole og ligklæde.

Ligesom de elskede har gjort os til mystikere
fordi vi skriver på tværs af tid og rum, tolker tegn og har fået magiske ting.

Ligesom vi inviterer publikum til at deltage i ritualet;
i sangene og i vodkanadveren og drypper sød spyt i hjertesåret.

Ligesom vi lægger os i modervors sofa, og i lyset fra det åbne køleskab beder til,
at vores kærlighed må løsrive sig fra afhængighed og mangel.

Ligesom vi ringer til bedstemodervor på kirkegården, fra det orgel der stod i hendes stue, og fortæller, at vi vil sætte stjerneformet begær om hinanden.

Støttet af Statens Kunstfonds Scenekunstudvalg og Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg, Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune og William Demant Fonden

En Tjeneste / A Service Moribund Performance

A SERVICE lays itself upon the liturgy of the protestant service ritual and uses it as a textual and choreographic model.

Like one lays onto the body of the beloved – or over the memory of the beloved, you, with whom one was so euphorically in love.

Like one cowers with shame of being unhappily in love.
Like it is a triumph to be in another and circular time.

Like we – who perform in this ritual together – explore our feelings.
Just like we are not the same.

Like we have inherited a sad and heteropatriarchal love in christening dress, confirmation dress, wedding dress and shroud.

Like the lovers have made us mystics because we write across time and space,
interpret signs and receive magical things.

Like we invite the audience to participate in the ritual; in the songs and in the vodka communion and drip sweet spit into the wound of the heart.

Like we lay down on our mother’s couch, and in the light of the open fridge, pray,
that our love will detach itself from addiction and lack.

Like we call our grandmother in the cemetery, from the organ that stood in her living room, and tell her how we will adorn each other with a star-shaped desire.

En Tjeneste / A Service Moribund Performance

💘

Jeg troede vi ville kunne beskrive flere variationer i kalenderen for de fem performances, én for hver finger. Men vi har åbenbart brug for at gøre det samme igen og igen, men med forskellige følelser.

I thought we would be able to describe more variations in the calendar for the five performances, one for each finger. But we obviously need to do almost the same again and again, but with different emotions.

28. september
Blomsternes blade er sammenfoldne og udsprungne
Der er vodka til måltidet

29. september
Blomsternes blade er udsprungne
Der er vodka til måltidet

30. september
Pollen drysser fra blomsterne
Der er vodka til måltidet

3. oktober
Blomsterne er begyndt at løsne deres blade
Der er vodka til måltidet
Vores mødre medvirker

4. oktober
Enkelte af blomsternes blade er blevet gennemsigtige og årerne er synlige
Der er tårer til måltidet

💘

September 28.
The leaves of the flowers are folded and sprouted
There is vodka with the supper

September 29.
The leaves of the flowers have sprouted
There is vodka with the supper

September 30.
Pollen sprinkles from the flowers
There is vodka with the supper

October 3.
The flowers have started to shed their leaves
There is vodka with the supper
Our mothers take part

October 4.
Some of the leaves of the flowers have become transparent and the veins are visible
There is tears with the supper

Download translation by Malene Engelund here

A SERVICE – translation

💘

                                           

LINK TIL BILLETTER / LINK TO TICKETS

Skriv til mail@moribund.dk hvis du har brug for en fribillet. Tak.

Write mail@moribund.dk if you need a free ticket. Thanks.

By: Moribund Performance
With: Agus Djaja Soewarta, Anja Jacobsen, Charlotte Bergmann Johansen,
Sara Hamming, Susana Nunes
Texts: Agus Djaja Soewarta and Sara Hamming
Excerpts from song texts by Sade and Oluf Ring
Liturgical objects and costumes: Charlotte Bergmann Johansen
– Relics partake –
Compositions and song: Anja Jacobsen and Susana Nunes
– Sade and Jacob Knudsen
Sound: Ingvild Skandsen and Joëlle McGovern
Light design: Tanya Theo Johansson
Video documentation: Nanna Elvin Hansen
Graphic design: Sara Laub
Photo in banner: Franco Adams