FOLK OG   tematiserer mennesker og dyrs relationer:
Hvordan ser vi mennesker på dyr? – som nogen vi kan spise, som nogen vi kan frygte, spejle os i, beundre, holde af, et mysterie…
Hvordan betragter dyr mennesker?
Hvad lærer mennesker om sig selv ved at stille disse spørgsmål?
Formen er symposiets og består af flere indslag der zoomer ind på facetter af mennesker og dyrs liv med hinanden.

All creatures great and small –  examine the relationships og humans and animals:
How do humans view animals? – as someone we can eat, as someone we can fear, mirror ourselves in, admire, love, a mystery …
How do animals view humans?
What does humans learn by asking these questions?
The form is that of the symposium and consists of several acts that zoom in on facets of humans and animals’ lives with each other.

Medvirkende/Performers:
Christine Dilimi (Paris), performer og klovn
Jes Harfeld (Århus) filosof
Paolo Podrescu (San Francisco /Berlin), lydkunstner, DJ og medieaktivist
Havblik Audio: Michael Christensen ”Stoffer” og Thomas Nielsen ”T&T” (København) lydkunstnere
Magda Mrowiec (Frankrig/Polen) billedkunstner

Af/By:
Camilla Graff Junior (Berlin/København) performer, sceneinstruktør og forsker
Sara Hamming (København) scenograf og iscenesætter

 FOLK OG   er en del af Drejø Festuge i uge 30, 27. juli til 31. juli 2010.

Se Drejøs hjemmeside www.drejo.dk

Samarbejdspartnere er: Drejø Beboerforening og arkivar på Drejø Else Hjort Nielsen.

Folk og støttes af Kultur og Planlægning, Svendborg Kommune.

Folk og Fæ / Creatures Great and Small af Sara Hammin og Camilla Graff Junior, Sara interviewer Jes Harfeld om grises frustration over manglende intellektuel stimulans i stalde

Folk og Fæ / Creatures Great and Small af Sara Hammin og Camilla Graff Junior, Magda Mrowiec